Mikroregion Bzenecko

Schválený Závěrečný účet za rok 2023
Publikováno: Čtvrtek, 06.06.2024 - 10:35:14
Téma: Ostatní dokumenty


Datum konání: Čtvrtek, 06 červen 2024

DSO Bzenecko zveřejňuje SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023 ve formátu .PDF :Zasedání Shromáždění starostů DSO Mikroregion Bzenecko dne 3. června 2024:

Bod č. 3 Závěrečný účet Mikroregionu Bzenecko za rok 2023

Usnesení č. 4/03062024

Shromáždění starostů:

schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Bzenecko a jeho hospodaření za rok 2023 bez výhrad
a ukládá jej předložit zastupitelstvům obcí a to neprodleně po jeho schválení.

Hlasování č. 4/03062024: 5 – 0 – 0 Jednotlivé dokumenty ve formátu .PDF :
Základní soubor závěrečného účtu 2023
1. Souhrnné ukazatele za rok 2023
2. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023 z KrÚ JMK
3. Výkaz FIN 2–12 M k 31.12.2023
4. Výkaz Rozvaha k 31.12.2023
5. Výkaz Příloha k 31.12.2023
6. Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2023
7. Příloha roční účetní závěrky za rok 2023
8. Výsledky inventur 2023
9. Inventarizační zpráva za rok 2023Tento článek si můžete přečíst na webu Mikroregion Bzenecko
http://www.bzenecko.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.bzenecko.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2555